Otvoreni proračun / Pozitivne priče

  • Za razvoj cikloturizma u Karlovačkoj županiji 500 tisuća kuna

Za razvoj cikloturizma u Karlovačkoj županiji 500 tisuća kuna

Osim prirodnih ljepota, kulturnih znamenitosti i promocije specifičnosti svakog kraja za održivi turizam potrebno je privući turiste različitih interesa i sukladno njima prilagoditi županijsku turističku ponudu. Znaju to u Karlovačkoj županiji te će tako ove godine za provedbu projekta razvoja cikloturizma u suradnji s Ministarstvom turizma izdvojiti 500 tisuća kuna.

Karlovački župan Damir Jelić ponosan je na ovaj projekt kojim će se ne samo obogatiti turistička ponuda, već i produžiti turistička sezona u županiji: 

Cikloturisti osim dobre i ugodne vožnje na biciklu traže i ljepote prirode, okuse podneblja, tajne i posebnosti prostora, nova iskustva koja se mogu doživjeti uz rute. Tome pridonosi kvalitetna smještajna i ugostiteljska ponuda, dobro označene i interpretirane turističke atrakcije, ljubazni domaćini, mreža servisa i info punktova.

Nadalje, kako ističe župan, projektom „KAŽU - pedala“ izradit će se Operativni plan razvoja cikloturizma Karlovačke županije, dovršiti uređenje i trasiranje dvije započete cikloturističke rute, postaviti 14 servisnih stanica za bicikle na području Karlovačke županije, postaviti prometne znakove na trasiranim cikloturističkim rutama, izraditi internetsku stranicu cikloturizma Karlovačke županije te tiskati 2 tisuće komada sklopivih zemljovida i promotivnog materijala. Za potrebe cikloturista izrađen je poseban kartografsko-informativni materijal 'Cycling adventure' za područje Karlovca i Duge Rese, s time da se na sličan načina planiraju pokriti i preostali dijelovi Županije.