Otvoreni proračun / Pozitivne priče

  • Istarska županija trećinu proračuna izdvaja za razvojne projekte

Istarska županija trećinu proračuna izdvaja za razvojne projekte

Istarska županija i ove će godine znatna sredstva uložiti u razvojne projekte, odnosno 34,6 posto od ukupno planiranog proračuna za 2017. godinu. Vidljivo je to u aplikaciji Otvoreni proračun u kojoj će uskoro biti dostupni i ažurni podaci nakon rebalansa proračuna svih županija.

Detaljnijim uvidom u proračun Istarske županije u aplikaciji Otvoreni proračun, među razvojnim projektima posebno se ističe izgradnja i opremanje Opće bolnice Pula, najznačajniji projekt Istarske županije u posljednjih 25 godina čiji se početak očekuje krajem 2018. godine. Naime, realizacijom ovog projekta Istra će dobiti modernu i funkcionalnu bolnicu 21. stoljeća, po uzoru na najrazvijenije europske zemlje

 

Istarska županija i ove će godine znatna sredstva uložiti u razvojne projekte, odnosno 34,6 posto od ukupno planiranog proračuna za 2017. godinu. Vidljivo je to u aplikaciji Otvoreni proračun u kojoj će uskoro biti dostupni i ažurni podaci nakon rebalansa proračuna svih županija.