O nama / Radne skupine Hrvatske zajednice županija

Radna skupina za EU fondove i međunarodnu suradnju - voditelj Ilija Cota (Vukovarsko-srijemska županija) tel. 032/300-591, e-mail: icota@ra-vsz.hr, članovi: Melanija Milić (Dubrovačko-neretvanska županija), Boris Sabatti (Istarska županija), Vilko Klasan (Karlovačka županija), Vladimir Šadek (Koprivničko-križevačka županija), Sanja Mihovilić (Krapinsko-zagorska županija), Andrija Brkljačić (Ličko-senjska županija), Matija Posavec (Međimurska županija), Darko Radanović (Međimurska županija),  Sandra Polanec Marinović (Međimurska županija), Zdenko Kolarić (Požeško-slavonska županija, Ljudevit Krpan (Primorsko-goranska županija), Ana Štefančić-Modrić (Primorsko-goranska županija), Mario Čelan (Sisačko-moslavačka županija),Anđelka Vuković (Splitsko-dalmatinska županija), Mira Lepur (Šibensko-kninska županija), Larisa Križan Breljak (Varaždinska županija), Emina Kovač (Virovitičko podravska županija), Ilija Cota (Vukovarsko-srijemska županija), Marija Dušević (Zadarska županija), Velimir Kokot (Zagrebačka županija), Vesna Šimić (Grad Zagreb), Renata Arar (Grad Zagreb), Mirjana Zubak (Grad Zagreb), Mirela Glavaš (Grad Zagreb).Željka Kovačić (Grad Zagreb), Julije Katančević (Grad Zagreb),Josip Kraljičković (Zagrebačka županija), Krunoslav Blazi (Varaždinska županija), Maja Lehman (Varaždinska županija), Tomislav Barbarić (Osječko-baranjska županija), Magdalena Parat (Vukovarsko-srijemska županija).

Radna skupina za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno uređenje - voditeljica: Sanja Slavica Matešić (Šibensko-kninska županija), tel. 022/ 460-748, faks 022/ 460-754, e-mail: okolis.komunalno@skz.hr, članovi: Miho Baće(Dubrovačko-neretvanska županija), Marina Jarnjević (Karlovačka županija), Ana Kranjčev List (Koprivničko-križevačka županija), Stjepan Bručić (Krapinsko-zagorska županija), Ana Milinković Rukavina (Ličko-senjska županija),  Mario Krpanić (Ličko-senjska županija),Ranko Radunović (Osječko-baranjska županija), Mladenko Soldo (Požeško-slavonska županija), Koraljka Vahtar-Jurković (Primorsko-goranska županija), Jelena Čanik (Primorsko-goranska županija), Blanka Bobetko Majstorović (Sisačko-moslavačka županija), Petar Matković (Splitsko-dalmatinska županija), Damir Lučev (Šibensko-kninska županija), Zorica Hegedušić (Virovitičko-podravska županija), Pavica Filkovac (Vukovarsko-srijemska županija), Silvana Tvrz (Vukovarsko-srijemska županija),Olivio Meštrović (Zadarska županija), Stjepan Gverić (Zadarska županija), Nenad Babić (Zagrebačka županija), Željka Kučinić (Zagrebačka županija),  Dinko Bilić (Grad Zagreb), Marin Galijot (Grad Zagreb), Tatjana Operta (Grad Zagreb), Nikolina Šišić (Dubrovačko-neretvanska županija).

Radna skupina za pravna pitanja – voditeljica Anamarija Bralić Silić (Splitsko-dalmatinska županija), e-mail: Anamarija.BralicSilic@dalmacija.hr, članovi: Lidija Brkić (Bjelovarsko-bilogorska županija), Darko Knežević, (Dubrovačko-neretvanska županija), Ljiljana Škifić (Istarske županije), Kristijan Čujko (Karlovačka županije), Tihana Husak (Krapinsko-zagorska županija), Ljubica Belobrk Flamaceta (Koprivničko-križevačka županija), Sanja Pađen (Ličko-senjska županija), Jerka Lukačević (Osječko-baranjska županija), Branka Ivandić (Primorsko-goranska županija), Mateja Tomašević (Požeško-slavonska županija), Željko Lončarić (Sisačko-moslavačka županija), Ante Alfirev (Šibensko-kninska županija), Renata Skoko (Varaždinska županija), Ivana Golubić-Horvat (Varaždinska županija), Ivan Horvat (Virovitičko-podravska županija), Jasna Abramović (Virovitičko-podravska županija), Ida Kuić (Vukovarsko-srijemska županija), Marina Plenča Alibašić (Zadarska županija), Renata Zgurić (Zagrebačka županija),Katarina Filipović (Zagrebačka županija), Renata Budi (Grad Zagreb), Andrea Šulentić (Grad Zagreb), Matea Topić (Grad Zagreb).

Radna skupina za gospodarstvo i regionalni razvoj – voditelj Željko Fanjak (Karlovačka županija), zamjenik voditelja Stjepan Bošnjaković (Brodsko-posavska županija), članovi: Ivo Klaić(Dubrovačko-neretvanska županija), Marijan Štimac (Koprivničko-križevačka županija), Sanja Mihovilić (Krapinsko-zagorska županija), Ana Rukavina-Stilinović (Ličko-senjska županije), Ivana Katavić-Milardović (Osječko-baranjska županija), Tamara Martinčić (Primorsko-goranska županija), Željko Jakopović (Požeško-slavonska županija), Snježana Tomašević (Sisačko-moslavačka županija), Dinko Franchini (Splitsko-dalmatinska županija), Marlena Floigl (Šibensko-kninska županija), Larisa Križan Breljak (Varaždinska županija), Zrinka Čobanković (Vukovarsko-srijemska županija), Ante Vukašina (Zadarska županija), Damir Fašaić (Zagrebačka županija), Nenad Babić (Zagrebačka županija), Olivera Majić (Grad Zagreb), Mirka Jozić (Grad Zagreb), Ivica Rovis (Grad Zagreb), Sanja Jerković (Grad Zagreb), Nikola Petković (Grad Zagreb), Snježana Ivić Pavlovski (Grad Zagreb), Sonja Sočivica (Grad Zagreb),Emina Kovač (RAVIDRA), Dalibor Jurina (Bjelovarsko-bilogorska županija), Mira Jurišić (Ličko-senjska županija), Zorica Hegedušić (Virovitičko-podravska županija), Andrija Matić (Vukovarsko-srijemska županija), Jadranka Frzop (Šibensko-kninska županija). 

Radna skupina za obrazovanje i kulturu – voditeljica Katarina Milković (Grad Zagreb) katarina.milkovic@zagreb.hr, članovi: Vanja Posavac (Bjelovarsko-bilogorska županija), Patricia Percan (Istarska županija), Marija Šćulac (Karlovačka županija), Ana Mušlek (Koprivničko-križevačka županija), Mirjana Smičić Slovenec (Krapinsko-zagorska županija), Valentina Zdunić (Ličko-senjska županija), Blaženka Novak (Međimurska županija), Sandra Filipović (Osječko-baranjska županija), Sandra Sekulić (Požeško-slavonska županija), Edita Stilin (Primorsko-goranska županija), Ana Posavec (Sisačko-moslavačka županija), Ante Radovčić (Splitsko-dalmatinska županija), Sanja Kumanović Stipaničev (Šibensko-kninska županija),Miroslav Huđek (Varaždinska županija), Martina Bunić (Virovitičko-podravska županija), Jadranka Mustapić Karlić (Vukovarsko-srijemska županija), Ivan Šimunić (Zadarska županija),Ivica Lovrić (Grad Zagreb), Tedi Lušetić (Grad Zagreb), Vjeran Štublin (Zagrebačka županija), Darjan Vlahov (Sisačko-moslavačka županija), Vesna Hajsan-Dolinar (Karlovačka županija), Jelena Dadić (Dubrovačko-neretvanska županija),Tomislav Donlić (Splitsko-dalmatinska županija).

Radna skupina za financije i proračun – voditeljica Snježana Raguž (Osječko-baranjska županija); tel. 031/221-700, e-mail: snjezana.raguz@obz.hr; članovi: Anita Nekić Pavičić (Bjelovarsko-bilogorska županija), Dragica Stanić (Dubrovačko-neretvanska županija), Slavica Bančić-Kirac (Istarska županija), Marija Brazdičić (Karlovačka županija), Darko Masnec (Koprivničko-križevačka županija), Igor Cigula (Krapinsko-zagorska županija), Mira Jurišić (Ličko-senjska županija), Lidija Farkas (Međimurska županija), Damir Jakoubek (Požeško-slavonska županija),Krešimir Parat(Primorsko-goranska županije), Blaženka Karakas (Sisačko-moslavačka županija), Nela Norac Kevo (Splitsko-dalmatinska županije), Olimpija Pažanin (Šibensko-kninska županija), Klaudija Brezovec (Varaždinska županija), Ankica Garaj (Virovitičko-podravska županija), Sandra Adžaga (Vukovarsko-srijemska županija), Bibijana Baričević (Zadarska županija), Marina Čolig (Zagrebačka županija), Daniela Juroš Pečnik (Grad Zagreb),Ivan Lukić (Brodsko-posavska županija), Tatjana Matošević (Istarska županija), Barbara Škreblin-Borovčak (Istarska županija).

Radna skupina za zdravstvo i socijalnu skrb – voditeljica Helena Bandalović (Splitsko-dalmatinska županija), e-mail: helena.bandalovic@dalmacija.hr, članovi: Snježana Mišir (Bjelovarsko-bilogorska županija), Sonja Grozić Živolić (Istarska županija), Željka Koluder Vlahinja (Koprivničko-križevačka županija), Miljenka Mužar Sertić (Krapinsko-zagorska županija), Dubravka Rukavina (Ličko-senjska županija) Sonja Tošić – Grlač (Međimurska županija), Đulija Malatestinić (Primorsko-goranska županija), Nikola Mihaljević (Šibensko-kninska županija), Ljubica Božić (Varaždinska županija), Melita Sirovica(Virovitičko-podravska županija), David Vlajčić (Vukovarsko-srijemska županija), Darko Dimić (Vukovarsko-srijemska županija), Dubravka Dragaš (Zadarska županija), Ksenija Čuljak (Zagrebačka županija), Vjekoslav Jeleč (Grad Zagreb), Romana Galić (Grad Zagreb), Ratko Kovačić (Bjelovarsko-bilogorska županija), Jelena Dadić (Dubrovačko-neretvanska županija), Martina Gregurović (Krapinsko-zagorska županija), Ivana Stanić (Osječko-baranjska županija), Sandra Sekulić (Požeško-slavonska županija), Nataša Acs (Sisačko-moslavačka županija), Mario Bednarek (Varaždinska županija), Zvjezdana Fulir (Varaždinska županija), Mirta Istaković (Vukovarsko-srijemska županija), Vesna Hajsan-Dolinar (Karlovačka županija), Maja Vučinić Knežević (Karlovačka županija).

Radna skupina za poljoprivredu i ruralni razvoj – voditelj Andrija Matić (Vukovarsko-srijemska županija), tel. 032/ 344-038, e-mail: andrija.matic@vusz.hr. članovi: Ezio Pinzan (Istarska županija), Marijan Štimac(Koprivničko-križevačka županija), Sanja Mihovilić (Krapinsko-zagorska županija), Ana Rukavina-Stilinović (Ličko-senjska županija), Sanja Rukavina (Ličko-senjska županija), Darko Radanović (Međimurska županija), Silva Wendling (Osječko-baranjska županija), Melita Raukar (Primorsko-goranska županija), Elvira Mirković (Požeško-slavonska županija), Tihana Likarević (Sisačko-moslavačka županija), Josip Matas(Splitsko-dalmatinska županija), Višnja Marasović (Šibensko-kninska županija), Bojan Mijok (Virovitičko-podravska županija), Daniel Segarić (Zadarska županija),  Josip Kraljičković (Zagrebačka županija) Dejan Jaić (Grad Zagreb), Draženka Grah Prahin (Grad Zagreb), Dragutin Vincek (Varaždinska županija), Denis Maksić (Koprivničko-križevačka županija), Boris Tomšić (Bjelovarsko-bilogorska županija), Marin Aragović (Virovitičko-podravska županija), Marijo Odak (Dubrovačko-neretvanska županija), Željko Burazović (Brodsko-posavska županija), Branka Kuba (Požeško-slavonska županija), Elvis Horvat (Varaždinska županija), Natalija Ježek Zenkel (Varaždinska županija).

Radna skupina za pomorsko dobro – voditelj Ivo Klaić (Dubrovačko-neretvanska županija), tel. 020/ 351-404, faks 020/ 351-439, e-mail: ivo.klaic@dnz.hr,  članovi: Josip Zidarić (Istarska županija), Ana Rukavina Stilinović (Ličko-senjska županija), Sanja Rukavina (Ličko-senska županija), Nada Milošević (Primorsko-goranska županija),Loris Rak (Primorsko-goranska županija), Stipe Čogelja (Splitsko-dalmatinska županija), Lidija Bralić(Šibensko-kninska županija), Krešimir Laštro(Zadarska županija), Ljiljana Peričin (Zadarska županija), Jadranka Frzop (Šibensko-kninska županija).

Radna skupina za upravljanje rizicima - voditelj Krešimir Parat (Primorsko-goranska županija), tel. 051/ 351-672, faks 051/ 351-673, e-mail: financije@pgz.hr,  članovi: Dragica Stanić (Dubrovačko-neretvanska županija), Sanja Sila (Karlovačka županija), Darko Masnec (Koprivničko-križevačka županija), Zrinka Mraović (Ličko-senjska županija), Anita Varžak (Ličko-senjska županija), Tamara Carević Baraba (Primorsko-goranska županija), Blaženka Karakaš (Sisačko-moslavačka županija), Kristina Prpić (Sisačko-moslavačka županija), Hrvojka Bačić (Šibensko-kninska županija) Robert Kelemen (Varaždinska županija), Klaudija Brezovec (Varaždinska županija), Zdravko Kelić (Vukovarsko-srijemska županija), Igor Banovac (Vukovarsko-srijemska županija), Branka Erlić (Zadarska županija), Marina Čolig (Zagrebačka županija), Zvjezdana Kvestić (Zagrebačka županija), Daniela Juroš Pečnik (Grad Zagreb), Gordana Vojnović (Grad Zagreb),Sandra Kuterovac Cindrić (Grad Zagreb).

Radna skupina za unutarnju reviziju - voditeljica Ivanka Znika (Krapinsko-zagorska županija), tel. 049/ 329-088, e-mail: ivanka.znika@kzz.hr, Melita Polančec Lukinec (Bjelovarsko-bilogorska županija), Branka Martić (Brodsko-posavska županija), Mato Begović (Dubrovačko-neretvanska županija), Davor Debeljuh (Istarska županija), Marija Brazdičić (Karlovačka županija), Ljubica Belobrk Flamaceta (Koprivničko-križevačka županija),Anita Varžak (Ličko-senjska županija), Natalija Soltić (Međimurska županija), Suzana Tretinjak (Osječko-baranjska županija), Sunčica Bajić (Požeško-slavonska županija), Tamara Carević-Baraba (Primorsko-goranska županija), Kristina Prpić (Sisačko-moslavačka županija), Mara Jakelić (Splitsko-dalmatinska županija), Hrvojka Bačić (Šibensko-kninska županija), Anica Vereš (Varaždinska županija), Ida Foret (Virovitičko-podravska županija), Igor Banovac (Vukovarsko-srijemska županija), Željko Ivković (Zadarska županija), Zvjezdana Kvestić (Zagrebačka županija), Ana Matijević (Grad Zagreb). 

Radna skupina za odnose s javnošću - voditeljica Senka Bilać (Šibensko-kninska županija); tel. 022/460-711; e-mail: senka.bilac@skz.hr, Romana Pavlović (Bjelovarsko-bilogorska županija), Izabela Belić (Brodsko-posavska županija), Nikša Miletić (Dubrovačko-neretvanska županija), Lorna Zimolo (Istarska županija), Bernardo Pahor (Karlovačka županija), Melita Ivančić (Koprivničko-križevačka županija), Karlo Frljužec (Krapinsko-zagorska županija), Josipa Ojurović Čačić (Ličko-senjska županija), Morana Kiš (Međimurska županija), Ivana Gusak Galić (Osječko-baranjska županija), Sandra Sekulić (Požeško-slavonska županija), Ermina Duraj (Primorsko-goranska županija), Ana Posavec (Sisačko-moslavačka županija), Davor Pavić (Splitsko-dalmatinska županija), Vesna Margetić-Slatki (Varaždinska županija), Kristijan Toplak (Virovitičko-podravska županija), Sandra Pinjuh (Vukovarsko-srijemska županija), Vlatka Vučić-Marasović (Zadarska županija), Mirjana Oštrec Bosak (Zagrebačka županija),Ivanka Čuljak Milidrag (Grad Zagreb). 

Radna skupina za izradu modela fiskalne i funkcionalne decentralizacije Ivan Lukić (Brodsko-posavska županija), tel. 035/ 216-272, faks 035/ 216-279, e-mail: ilukic@bpz.hr,  Nikola Dobroslavić (Dubrovačko-neretvanska županija), Darko Koren (Koprivničko-križevačka županija), Željko Kolar (Krapinsko-zagorska županija), Ljiljana Malogorski (Krapinsko-zagorska županija), Vice Nekić (Ličko-senjska županija), Ana Rukavina Stilinović (Ličko-senjska županija), Matija Posavec (Međimurska županija), Dragan Vulin (Osječko-baranjska županija), Damir Jakoubek (Požeško-slavonska županija), Goran Petrc (Primorsko-goranska županija), Krešimir Parat (Primorsko-goranska županija), Goran Pauk (Šibensko-kninska županija), Željko Cirba (Vukovarsko-srijemska županija), Sandra Adžaga (Vukovarsko-srijemska županija), Bibijana Baričević (Zadarska županija), Stjepan Kožić (Zagrebačka županija), Marina Čolig (Zagrebačka županija), Rajka Pusak (Dubrovačko-neretvanska županija), Dubravka Grilec (Krapinsko-zagorska županija), Vesna Pintarić (Međimurska županija), Ivana Štrkalj (Šibensko-kninska županija), Marina Dujmović (Zadarska županija), Tajana Radošević (Zagrebačka županija).

Radna skupina za civilnu zaštitu, vatrogastvo i prevenciju požara - voditelj Damir Gabrić (Splitsko-dalmatinska županija), tel: 021/400-212; e-mail: damir.gabric@dalmacija.hr, Željko Mesec (Bjelovarsko-bilogorska županija), Marko Pavić (Brodsko-posavska županija), Stjepan Simović (Dubrovačko-neretvanska županija), Dino Kozlevac (Istarska županija), Josip Ribar (Karlovačka županija), Melita Ivančić (Koprivničko-križevačka županija), Krešimir Škvorc (Koprivničko-križevačka županija), Petra Vrančić Lež (Krapinsko-zagorska županija), Sanja Vladetić (Ličko-senjska županija), Robert Meglić (Međimurska županija), Mladen Pejić (Osječko-baranjska županija), Ljuban Čolić (Požeško-slavonska županija), Zlatko Mihelec (Primorsko-goranska županija), Stjepan Miheličnik (Sisačko-moslavačka županija), Sanja Slavica Matešić (Šibensko-kninska županija), Tomislav Jarmić (Varaždinska županija), Marijo Klement, Mateja Fras Venus (Virovitičko-podravska županija), Ivan Kubiček (Vukovarsko-srijemska županija), Ivka Ćorić (Zadarska županija), Branko Herček (Zagrebačka županija), Pavle Kalinić (Grad Zagreb). 

Radna skupina za obranu od tuče: Željko Burazović (Brodsko-posavska županija), Mario Kristić (Dubrovačko-neretvanska županija), Ljiljana Dravec (Istarska županija), Vilim Magdić (Karlovačka županija), Marijan Štimac (Koprivničko-križevačka županija), Sanja Mihovilić (Krapinsko-zagorska županija), Silva Wendling (Osječko-baranjska županija), Martin Bucan (Splitsko-dalmatinska županija), Dragutin Vincek (Varaždinska županija), Ivan Horvat (Virovitičko-podravska županija), Helena Marić Kačinari (Grad Zagreb).

Radna skupina za sustav upravljanja kvalitetom - voditelj Damir Malenica (Primorsko-goranska županija). tel: 052/351-645; damir.malenica@pgz.hr; Lidija Sinko, Endi Jurić Luketić (Bjelovarsko-bilogorska županija), Fabrizio Radin (Istarska županija), Marija Brazdičić (Karlovačka županija), Verica Ujlaki (Koprivničko-križevačka županija), Vice Nekić (Ličko-senjska županija), Maja Alduk Šakić (Osječko-baranjska županija), Željko Obradović (Požeško-slavonska županija), Roman Rosavec (Sisačko-molsavačka županija), Senka Bilać (Šibensko-kninska županija), Robert Kelemen (Varaždinska županija), Dalibor Per (Virovitičko-podravska županija), Daniela Nižić (Zadarska županija), Ivanka Dreta (Zagrebačka županija), Mirka Jozić (Grad Zagreb), Petra Vrančić (Krapinsko-zagorska županija), Ivan Parcina (Splitsko-dalmatinska županija), Ana Marija Putrić (Osječko-baranjska županija).

Radna skupina za mlade - voditelj Željko Jurković (Koprivničko-križevačka županija), tel: 098/781-550, e-mail: zeljko.jurkovic.kz@gmail.comStjepan Kos (Bjelovarsko-bilogorska županija), Josip Jagodar (Brodsko-posavska županija), Hrvoje Novak (Krapinsko-zagorska županija), Dario Car (Koprivničko-križevačka županija), Ana Čogelja (Šibensko-kninska županija), Slavko Grgić (Vukovarsko-srijemska županija), Darko Majhen (Varaždinska županija), Bernard Maruna (Zadarska županija), Melita Ilakovac (Virovitičko-podravska županija), Josip Perkušić (Splitsko-dalmatinska županija), Ana Pešut (Karlovačka županija), Marko Kapular (Osječko-baranjska županija), Robert Matić (Primorsko-goranska županija), Karlo Štengl (Sisačko-moslavačka županija), Dario Ivković, Gordana Miškić (Požeško-slavonska županija), Nikola Vrabec, Kristina Mikšaj (Zagrebačka županija), Paulo Načinović,  Tea Batel (Istarska županija); Petar Latinčić (Grad Zagreb)

Radna skupina za promet - voditelj Ante Klečina (Varaždinska županija), tel. 042/ 390-535, e-mail: ante.klecina@vzz.hr, Branka Šeketa Karlović (Karlovačka županija) , Nenad Babić (Zagrebačka županija) , Denis Kontošić (Istarska županija), Melinda Andrijić (Grad Zagreb), Zvonimir Štrkalj (Šibensko-kninska županija), Ivana Katavić Milardović (Osječko-baranjska županija), Zrinka Čobanković, Ivanka Kubiček (Vukovarsko-srijemska županija), Miroslav Jarić (Brodsko-posavska županija), Marijan Belošević (Sisačko – moslavačka županija), Nada Milošević (Primorsko- goranska županija), Ivana Sabljak Murlin (Bjelovarsko-bilogorska županija), Sanja Mihovilić (Krapinsko-zagorska županija), Ljuban Čolić (Požeško- slavonska županija), Marijo Klement (Virovitičko-podravska županija), Krešimir Laštro (Zadarska županija), Ivica Rus (Međimurska županija), Ratko Smolčić (Ličko – senjska županija), Marijan Štimac (Koprivničko – križevačka županija), Damir Čarić (Splitsko-dalmatinska županija), Hrvoje Pilko (Grad Zagreb).