O nama / Imenovanja

  • Imenovanja

Ministarstvo državne imovine

Radna skupina za izradu novog Zakona o državnoj imovini: Goran Pauk (Šibensko-kninska županija) i Željko Kolar (Krapinsko-zagorska županija) za članove

Radna skupina za izradu Zakona o izmejnama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora: Anamarija Bralić (Splitsko-dalmatinska županija) za članicu i Ivan Filipović (Zagrebačka županija) za zamjenika članice

 

Ministarstvo zdravstva

Radna skupina za izradu izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti: Helena Bandalović (Splitsko-dalmatinska županija) za članicu i Ksenija Čuljak (Zagrebačka županija) za zamjenicu članice 

 

Ministarstvo financija

Povjerenstvo za izradu novog modela sustava financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: Ivica Bošnjak (Zagrebačka županija) za člana.

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Inovacijsko vijeće za industriju Republike Hrvatske: Marlena Floigl (Šibensko-kninska županija) za članicu i Ante Vukašina (Zadarska Županija) za zamjenika članice.

Upravljački odbor - provedba Ugovora o savjetodavnim uslugama u cilju uspostave Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi koji se provode u sklopu Strateškog projekta za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi: Goran Pauk (Šibensko-kninska županija) za člana i Šime Mršić (Zadarska županija) za zamjenika člana. 

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Radna skupina za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina: Ivan Filipović (Zagrebačka županija) za člana.

 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Radna skupina za izradu Nacrta Zakona o pomorskom dobru i pomorskim lukama: Nada Milošević (Primorsko-goranska županija) i Damir Lučev (Šibensko-kninska županija) za članove.

Radna skupina za nadzor provedbe izrade Nacionalnog plana razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa: Joško Cebalo, zamjenik župana Dubrovačko-neretvanske županije za člana i Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske županije za zamjenicu člana.

 

Ministarstvo poljoprivrede

Odbor za praćenje provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-202.: Daniel Segarić (Zadarska županija) za člana i Petar Lagator (Osječko-baranjska) za zamjenika člana.

Radna skupina za izradu pondera novog Zakona o javnoj nabavi za područje poljoprivrede: Gordana Županac (Zagrebačka županija) za članicu.

Radna skupina za izradu pondera novog Zakona o javnoj nabavi za područje obrazovanja: Vesna Šerepac (Virovitičko-podravska) za članicu.

Radna skupina za izradu pondera novog Zakona o javnoj nabavi za područje zdravstva: Vesna Vlašić (Požeško-slavonska županija) za članicu.

Odbor za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske od 2014.-2020.: Petar Mamula (Primorsko-goranska županija) i Darko Juzbašić (Vukovarsko-srijemska županija) za članove.

Povjerenstvo za izradu prijedloga Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi: Katarina Šuta (Splitsko-dalmatinska županija) za članicu i Roman Rosavec (Sisačko-moslavačka županija) za zamjenika članice. 

Povjerenstvo za izradu pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje: Dario Ripli (Virovitičko-podravska županija) za člana i Branko Grgić (Požeško-slavonska županija) za zamjenika člana. 

Povjerenstvo za izradu Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske: Silva Wendling, pročelnica Upravnog odjela za poljoprovredu Osječko-baranjske županije 

Povjerenstvo za izradu Pravilnika za provođenje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske:  Silva Wendling, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu Osječko-baranjske županije

Povjerenstvo za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu: Silva Wendling (Osječko-baranjska županija) za članicu i Andrija Matić (Vukovarsko-srijemska županija) za zamjenu članice. 

Povjerenstvo za izradu Pravilnika o ustroju i vođenju registra evidencije ugovora: Silva Wendling (Osječko-baranjska županija) za članicu i Elvira Mirković (Požeško-slavonska županija) za zamjenu članice.

Radna skupina za LEADER i ruralnu infrastrukturu, podskupina ruralna infrastruktura: Andrija Matić (Vukovarsko-srijemska županija) za člana i Josip Kraljičković (Zagrebačka županija) za zamjenu člana.

 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Pododbor za praćenje Sporazuma o partnerstvu za područje NUTS 2 Kontinentalne Hrvatske: Melita Birčić (Koprivničko-križevačka županija) za članicu i Josip Kraljičković (Zagrebačka županija) za zamjenika članice.

Pododbor za praćenje Sporazuma o partnerstvu za područje NUTS 2 Jadranske Hrvatske: Božidar Longin (Zadarska županija) za člana i Mira Lepur (Šibensko-kninska županija) za zamjenicu člana.

Odbor za praćenje Programa transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020.: Zrinka Čobanković (Vukovarsko-srijemska županija) za članicu i Damir Lajoš (Osječko-baranjska županija) za zamjenika članice.

Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala: Petar Lagator (Osječko-baranjska županija) za člana.

Povjerenstvo za izradu nacrta Prijedloga zakona o potpomognutim područjima: Josip Begonja (Šibensko-kninska županija) za člana i Marijan Štimac (Koprivničko-križevačka županija) za zamjenika člana.

Povjerenstvo za izradu nacrta Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske: Marlena Floigl (Šibensko-kninska županija) za članicu i Zlatko Herček (Zagrebačka županija) za zamjenika članice.

Međuresorna radna skupina za izradu nacrta prijedloga Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem: Blanka Bobetko Majstorović (Sisačko-moslavačka županija) za članicu i Vesna Stajčić (Sisačko-moslavačka županija) za zamjenicu članice.

Nacionalni koordinacijski odbor za europske i strukturne i investicijske fondove u Republici Hrvatskoj za područje NUTS II Kontinentalne Hrvatske: Igor Andrović (Virovitičko-podravska županija), Matija Posavec (Međimurska županija), Jelena Ricov (Grad Zagreb) i Helena Matuša (Krapinsko-zagorska) za članove/ice te Viktor Šegrt (Karlovačka županija), Josip Šafar (Karlovačka županija), Stjepan Ribić (Osječko-baranjska) i Krunoslav Lukačić (Varaždinska županija) za zamjenike članova/ica.

Nacionalni koordinacijski odbor za europske i strukturne i investicijske fondove u Republici Hrvatskoj za područje NUTS II Jadranske Hrvatske: Goran Pauk (Šibensko-kninska županija) i Nikola Dobroslavić (Dubrovačko-neretvanska županija) za članove te Marlena Floigl (Šibensko-kninska županija) i Marko Boras Mandić (Primorsko-goranska županija) za zamjenike članova.

Nacionalni koordinacijski odbor za europske i strukturne i investicijske fondove u Republici Hrvatskoj - Pododbor za koordinaciju sudjelovanja RH u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim startegijama Europske unije: Igor Andrović (Virovitičko-podravska županija) za člana i Martina Furek-Hajdin (Karlovačka županija) za zamjenicu člana 

Upravljački odbor za izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine: Goran Pauk (Šibensko-kninska županija) za člana i Darko Koren (Koprivničko-križevačka županija) za zamjenika člana.

Savjetodavna funkcija u Nacionalnoj radnoj skupini za radni paket 5: Obalni i pomorski turizam: Mihaela Kadija (Zadarska županija) za članicu i Matea Dorčić (Splitsko-dalmatinska županija) za zamjenicu članice.

Savjetodavna funkcija u Nacionalnoj radnoj skupini za radni paket 6: Pomorski nadzor: Krešmir Laštro (Zadarska županija) za člana i Frane Radelja (Splitsko-dalmatinska županija) za zamjenika člana. 

Izvršna radna skupina za izradu Nacionalne razvojne strategije: Ilija Cota, ravnatelj Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.

Tematske radne skupine za prioritetna područja za potrebe izrade Nacionalne razvojne strategije do 2030.:

1. Zdravlje i kvaliteta života

-Melita Sirovica, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Virovitičko-podravske županije za članicu

-Dubravka Rukavina, p.o. pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Ličko-senjske županije za zamjenicu članice

2. Energija i održivi okoliš

-Julije Domac, ravnatelj Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske za člana

-Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije za zamjenicu člana

3. Promet i mobilnost

-Marijo Klement, zamjenik župana Virovitičko-podravske županije za člana

-Marica Babić, zamjenica ravnateljice Agencije za razvoj Zadarske županije za zamjenicu člana

4. Sigurnost

-Stjepan Miheličnik, viši savjetnik u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije za člana

-Ivka Ćorić, pomoćnica pročelnika u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije za zamjenicu člana

5. Hrana i bio-ekonomija

-Andrija Matić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i infrastrukturu Vukovarsko-srijemske županije za člana

-Josip Kraljičković, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije za zamjenika člana

6. Digitalno društvo

- Zvonimir Penić, voditelj Ureda za odnose s javnošću Brodsko-posavske županije za člana

- Robert Kelemen, pomoćnik pročelnika za informatiku i informacijsku sigurnost Varaždinske županije za zamjenika člana

7. Turizam i kreativno društvo

- Željana Šikić, direktorica Turističke zajednice Šibensko-kninske županije za članicu

-Josip Mikolčić, direktor Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za zamjenika članice

Radne skupine za horizontalne politike za potrebe izrade Nacionalne razvojne strategije do 2030. :

1. Obrazovanje i razvoj ljudskih potencijala

-Vesna Šerepac, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Virovitičko-podravske županije za članicu

-Jadranka Mustapić Karlić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije za zamjenicu članice

2. Demografija i socijalne politike

-Vesna Hajsan Dolinar, zamjenica župana Karlovačke županije za članicu

-Ivan Celjak, zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije za zamjenika članice

3. Makroekonomske politike, pravosuđe i dobro upravljanje

-Marina Dujmović Vuković, pročelnica Ureda župana Zadarske županije za članicu

-Kristijan Čujko, voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove Karlovačke županije za zamjenika članice

4. Industrijski razvoj i razvoj poduzetništva

-Stjepan Bošnjaković, zamjenik župana Brodsko-posavske županije za člana

-Martina Furdek Hajdin, zamjenica župana Karlovačke županije za zamjenicu člana

Vijeće za regionalni razvoj 

Članovi iz redova župana: Goran Pauk, župan Šibensko-kninske županije i predsjednik Hrvatske zajednice županija i Darko Koren, župan Koprivničko-križevačke županije

Zamjenici članova iz redova župana: Valter Flego, župan Istarske županije  i Igor Andrović, župan VIrovitičko-podravske županije 

Članovi iz reda regionalnih koordinatora: Marica Babić, zamjenica ravnateljice Agencije za razvoj Zadarske županije i Ilija Cota, direktor Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije 

Zamjenici članova iz reda regionalnih koordinatora: Karolina Barilar, direktorica Zagorske razvojne agencije i Martina Šuper, direktorica Razvojne agencije Ličko-senjske županije 

Radna skupina za izradu Programa održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja: Petar Mamula, zamjenik župana Primorsko-goranske županije i Zrinka Čobanković, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije. 

Otočno vijeće: Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije i Zlatko Komadina, župan Primorsko-goranske županije.

 

Ministarstvo pravosuđa i uprave

Radna grupa za izradu Nacrta prijedloga zakona o sprječavanju sukoba interesa: Marina Horvat (Koprivničko-križevačka županija) za članicu

Radna grupa za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi: Goran Pauk (Šibensko-kninska županija) za člana.

Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga zakona o sustavu državne uprave: Ivan Horvat, tajnik Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije za člana i Ivan Filipović, viši strućni suradnik za imovinsko-pravne poslove i javnu nabavu Zagrebačke županije za zamjenika člana 

Stručna radna skupina za izradu Zakona o službenicima i namještenicima: Marina Horvat (Koprivničko-križevačka županija) i Jasna Abramović (Virovitičko-podravska županija) za članice; Ivan Filipović (Zagrebačka županija) za zamjenika članica.

Radna skupina za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe: Marina Horvat, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Koprivničko-križevačke županije za članicu 

Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima: Marina Horvat, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Koprivničko-križevačke županije za zamjenicu člana

Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga zakona o sustavu državne uprave: Ivan Horvat, tajnik Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije za člana i Ivan Filipović, viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove i javnu nabavu Zagrebačke županije za zamjenika člana.

Radna grupa za izradu Prijedloga zakona o izboru članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave: Anja Šimpraga, zamjenica župana Šibensko-kninske županije. 

Radna grupa za izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama: Goran Gotal, privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije za člana i Renata Zgurić, pročelnica Stručne službe Župana Zagrebačke županije za zamjenicu člana. 

Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga zakona o referendumu: Ivan Horvat, tajnik Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije.

Savjet za suzbijanje korupcije Republike Hrvatske: Marina Horvat (Koprivničko-križevačka županija) za članicu i Goran Petrc (Primorsko-goranska županija) za zamjenika članice.

Radna skupina za izradu Zakona o sprječavanju sukoba interesa: Marina Horvat (Koprivničko-križevačka županija)

Radna skupina za za izradu Strategije za borbu protiv korupcije za razdoblje od 2021. - 2030. godine: Marina Horvat (Koprivničko-križevačka županija)

Stručna radna skupina za izradu Nacionalnog plana za razvoj javne uprave od 2021. - 2027. godine: Anamarija Bralić Silić (Splitsko-dalmatinska županija) i Ivan Horvat (Virovitičko-podravska županija) za članove i Branka Mimica (Primorsko-goranska županija) i Ines Pavlačić (Karlovačka županija) za zamjenike članova. 

 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Radna skupina za izradu revizije sustava socijalnih naknada: Antonija Canjuga (Međimurska županija) za članicu.

Nacionalni odbor za razvoj volonterstva: Robert Vulić (Koprivničko-križevačka županija), Martina Gregurović Šanjug (Krapinsko-zagorska županija), Tamara Premuš (Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji "Maslačak" Križevci).

Radna skupina za izradu nacrta Zakona o socijalnoj skrbi: Sonja Tošić Grlač (Međimurska županija) za članicu i Dragica Marač (Primorsko-goranska županija) za zamjenicu članice.

Radna skupina za izradu i praćenje Programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014.-2020.) za razdoblje 2017. do 2019.: Dragica Marač (Primorsko-goranska županija) za članicu i Marija Rončević (Ličko-senjska županija) za zamjenicu članice.

Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske: Marina Rukavina (Ličko-senjska županija) za članicu i Karmela Baburić (Ličko-senjska županija) za zamjenicu članice.

Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske: Tanja Ališić, stručna savjetnica za sport u Gradskom uredu za sport i mlade Grada Zagreba za članicu i Vedran Neferović, zamjenik župan Požeško-slavonske županije za zamjenika članice.

Radna skupina za izradu Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 0d 2021. do 2027. godine: Helga Može, koordinatorica za Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u Istarskoj županiji i ravnateljica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva za predstavnicu; i Vinko Štimac, viši savjetnik za pravne poslove u Upravnom odjelu za socijalnu politiku i mlade Primorsko-goranske županije za zamjenika predstavnice.

Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih: Željko Jurković (Koprivničko-križevačka županija) za člana i Josip Perkušić (Splitsko-dalmatinska županija) za zamjenika člana.

 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Povjerenstvo za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša u 2017. godini: Šimo Mršić (Zadarska županija) za člana.

Povjerenstvo za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere ublažavanja i prilagodbu klimatskim promjenama - Tehnička radna skupina za politiku i mjere za niskouglični razvoj: Sandra Mirić (Zagrebačka županija) za članicu i Dragica Vugić (Sisačko-moslavačka županija) za zamjenicu članice.

Povjerenstvo za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere ublažavanja i prilagodbu klimatskim promjenama - Tehnička radna skupina za politiku i mjere za prilagodbu klimatskim promjenama: Sanja Slavica Matešić (Šibensko-kninska županija) za članicu i Jelena Čanik (Primorsko-goranska) za zamjenicu članice.

Povjerenstvo za izradu nacrta II. Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2018. - 2020. s pogledom do 2023. godine: Danijela Lovoković ( Osječko-baranjska županija) 

Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine: Blanka Bobetko Majstorović (Sisačko-moslavačka županija)

Povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga uredbe o uslužnim područjima: Sanja Slavica Matešić (Šibensko-kninska županija)

Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš ažuriranog Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije: Blanka Bobetko Majstorović (Sisačko-moslavačka županija)

Povjerenstvo za izradu prijedloga Zakona o gospodarenju otpadom: Sanja Slavica Matešić (Šibensko-kninska županija)

Radna skupina za praćenje provedbe novelacije NAPNAV-a: Andrija Matić (Vukovarsko-srijemska županija)

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Upravni odbor za provedbu projekta „CEDEFOP Thematic Country Reviews on Apprenticeship“: Dorotea Telarović (Osječko-baranjska županija) za članicu.

Vijeće za strukovno obrazovanje: Vesna Šerepac, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Virovitičko-podravske županije.

Savjet za implementaciju Novih prilika za odrasle: Ratimir Ljubić, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije

Radna skupina za razradu i predlaganje mjera za početak školske/akademske godine 2020.-2021.: mr. sc. Vesna Šerepac, dipl. pedagog, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju Virovitičko-podravske županije.

 

Ministarstvo turizma 

Radna grupa za provedbu mjera turističke politike definiranih Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine: Marlena Floigl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Šibensko-kninske županije 

 

Ured za udruge

Savjet za razvoj civilnog društva: Danijela Hećimović (Ličko-senjska županija) za članicu i Jasna Abramović (Virovitičko-podravska županija) za zamjenicu članice.

Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast: Marina Horvat (Koprivničko-križevačka županija) za članicu i Sandra Herman (Međimurska županija) za zamjenicu članice.

 

Savez društava Naša djeca Hrvatske

Radna skupina za izradu kriterija u projektu „Županije – prijatelji djece“: Katarina Milković (Grad Zagreb), Ruža Jelovac (Varaždinska županija), Jadranka Mustapić Karlić (Vukovarsko-srijemska županija), Ferdinand Troha (Požeško-slavonska županija), Dragica Marač (Primorsko-goranska županija), Željko Šančić (Karlovačka županija), Sonja Borovčak (Krapinsko-zagorska županija), Renata Vuksan (Zadarska županija), Marina Viduka (Zadarska županija), Serafina Zelić Kos (Osječko-baranjska županija), Sonja Tošić Grlač (Međimurska županija).

Središnji koordinacijski odbor akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“: Jasna Petek (Krapinsko-zagorska županija) i Martina Gregurović Šanjug (Krapinsko-zagorska županija) za članice.

 

Državni zavod za statistiku

Radna skupina za međuresornu suradnju u provedbi popisa stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine: Goran Pauk (župan Šibensko-kninske županije) za člana i Ante Alfirev (Šibensko-kninska županija) za zamjenika člana.

Statistički savjet Republike Hrvatske: Darko Šišak, pomoćnik pročelnice u Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba za člana.

 

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Radna skupina za izradu Nacionalnog plana za uključivanje Roma 2021.-2027. i pratećeg Akcijskog plana: Maja Odrčić Mikulić (Međimurska županija) i Goran Petrc (Primorsko-goranska županija) za članove; te Kristijan Srpak (Međimurska županija) i Veli Huseini (Istarska županija) za zamjenike članova.

 

CEMR

Standing Committee for Equality of Women and Men in Local Life: Sandra Ćakić Kuhar, zamjenica župana Istarske županije.