O nama

Hrvatska zajednica županija

Ideja o uspostavljanju i jačanju institucionalne suradnje između hrvatskih županija rodila se u Primorsko-goranskoj županiji. Novi Vinodolski bio je domaćin prvog susreta predsjednika i tajnika županijskih skupština koji je održan 7. travnja sada već pomalo daleke 2001. godine. Tajništvo Osječko-baranjske županije pripremilo je Sporazum o osnivanju nacionalne udruge (zajednice) hrvatskih županija - nacrt osnivačkog akta koji je bio pravni temelj začetka i institucionalizacije Hrvatske zajednice županija. Uloga Inicijativnog odbora dodijeljena je upravo županijama začetnicama – Primorsko-goranskoj i Osječko-baranjskoj županiji.

Sporazumom je određeno će biti zaključen tek kad ga prihvati više od pola jedinica regionalne (područne) samouprave u Republici Hrvatskoj, što se ubrzo i dogodilo. Jedanaest od dvadeset županija i Grada Zagreba, kao posebne upravne jedinice koja ima dvojaku funkciju jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, potvrdilo je osnivački dokument. Tako su stvoreni uvjeti za sazivanje konstituirajuće sjednice Skupštine Hrvatske zajednice županija koja se održala 16. svibnja 2003. godine u Osijeku. Na toj je sjednici izabran prvi predsjednik Hrvatske zajednice županija – župan primorsko-goranski Zlatko Komadina.

Prva redovna sjednica Skupštine Hrvatske zajednice županija zakazana je godinu dana kasnije, 29. svibnja 2004. u Rijeci. Na njoj su sudjelovali predstavnici svih do tada priključenih županija: Dubrovačko-neretvanske, Istarske, Karlovačke, Ličko-senjske, Međimurske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Primorsko-goranske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Zadarske, Krapinsko-zagorske, Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije.

Nakon toga, pod okrilje Zajednice dolaze i Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Koprivničko-križevačka i Varaždinska županija, a 2005. godine Sisačko-moslavačka i Šibensko-kninska. Nedavno se Hrvatskoj zajednici županija pridružio i Grad Zagreb što je obitelj regionalne (područne) samouprave u Hrvatskoj učinilo potpunom.

Sve članice Hrvatske zajednice županija, rušeći političke barijere i različitosti, svoje djelovanje usmjeruju prema promicanju ustroja regionalne samouprave te poticanju i potpori ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvitka svih županija koje su čuvarice višestoljetne hrvatske tradicije. Korijeni institucije županije prvi se put javljaju u 10. stoljeću, a njihova preteča bile su starohrvatske župe. Najstarija hrvatska županija je Varaždinska županija koja je među prvima organizirana kao upravno-teritorijalna jedinica. Županijsko uređenje kakvo danas poznajemo potječe iz 1992. godine.

Kao krovna nacionalna udruga regija, Hrvatska zajednica županija danas ima posebno važnu ulogu budući da je Republika Hrvatska punopravna članica Europske unije. Pravo na lokalnu samoupravu određeno je Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, a zadaća tih jedinica je odgovorno upravljanje dijelom javnih poslova na dobrobit svih građana. Hrvatska zajednica županija tako uspješno surađuje s nacionalnim udrugama lokalne samouprave, članica je Vijeća europskih općina i regija (CEMR) te Odbora regija Europske unije, a ostvarila je bilateralnu suradnju s Francuskom udrugom vijeća europskih općina i regija te sa Savezom vojvodstava Republike Poljske. Svoje potencijale koristi i na području europskih fondova. U partnerstvu s 26 zemalja uključena je u provedbu projekta LADDER – Lokalne vlasti kao pokretači razvoja, edukacije i podizanja svijesti.

Put od ideje preko institucionalizacije i pozicioniranja do punopravnog i utjecajnog partnera, kako na hrvatskom, tako i na europskom planu, prevaljen je u proteklih osamnaest godina. Za taj su put zaslužne sve članice koje su, dobronamjernim propitkivanjima i željom za pozitivnom promjenom u svojim sredinama, uložile trud i volju u rad Hrvatske zajednice županija. Uvijek spremna za suradnju, otvoreni razgovor i  pronalaženje zajedničkih rješenja, Hrvatska zajednica županija će i dalje popločavati stazu uspješnog razvoja regionalne samouprave na hrvatskoj i europskoj razini.

 

Naziv: HRVATSKA ZAJEDNICA ŽUPANIJA

Engleski naziv: CROATIAN COUNTY ASSOCIATION

Skraćeni naziv: HZŽ – CCA

Sporazum o osnivanju: Osijek, 16. svibnja 2003. godine

Osnivačka skupština: Opatija, 29. svibnja 2004. godine

Upisana u Registar udruga RH: Zagreb, 1. ožujka 2005. godine

OIB: 02954231309

Predsjednik: DANIJEL MARUŠIĆ, župan Brodsko-posavske županije

Potpredsjednik:

DARKO KOREN, župan Koprivničko-križevačke županije

Glavna tajnica:

MELITA PAVLEK

Nadzorni odbor:

RATIMIR LJUBIĆ, predsjednik Nadzornog odbora (zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije)

MARIJO KLEMENT, član Nadzornog odbora (zamjenik župana Virovitičko-podravske županije)

ŠIME VICKOVIĆ, član nadzornog odbora (zamjenik župana Zadarske županije)