Novosti / Vijesti iz članica

  • Koprivničko-križevačka županija

Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – proširenje na 4. plohu odlagališta “Piškornica”, Piškornica – sanacijsko odlagališta d.o.o., Koprivnički Ivanec

Trgovačko društvo Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, OIB:97160346104 podnijelo je zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole za gospodarenje otpadom na lokaciji odlagališta „Piškornica” u Koprivničkom Ivancu, dopuna 4. plohom odlagališta te je uz zahtjev dostavilo Elaborat gospodarenja otpadom za skladištenje neopasnog otpada.