Novosti / Vijesti iz članica

  • Lovrecove platane kandidirane za hrvatsko stablo godine

Lovrecove platane kandidirane za hrvatsko stablo godine

Međimurska županija po prvi puta ima kandidata za stablo godine – mitska stabla platane u dvorištu obitelji Lovrec koja je na nacionalno natjecanje kandidirala Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode. „Stotinama godina, povrh Svetog Urbana šumore Lovrecove platane. Visoko pod nebo dižu se dva moćna stabla i krošnje koje daju hlada vinskom podrumu