Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Zakon o općem upravnom postupku vs Opći porezni zakon na Konferenciji za županije

Zakon o općem upravnom postupku vs Opći porezni zakon na Konferenciji za županije

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09), stručnoj javnosti poznatiji kroz kraticu ZUP, u bitnome uređuje pravila na temelju javnopravna tijela postupaju i rješavaju u upravnim stvarima. Na snazi je u neizmijenjenom obliku od 1. siječnja 2010. godine, što ga, obzirom na izrazito česte intervencije u normativni okvir, svakako čini svojevrsnom endemskom pojavom našeg zakonodavstva. Generacije službenica i službenika ovladale su materijom ZUP-a djelomično kroz stručne ispite i edukacije, a ponajviše kroz praktičnu primjenu u brojnim upravnim područjima u okviru kojih se primjenjuje. S druge strane, nije novost kako službenici u županijama nadležni za utvrđivanje i naplatu poreznih prihoda u svom radu primjenjuju odredbe važećeg Općeg poreznog zakona (OPZ), ali držimo izrazito važnim ukazati na jednu specifičnu okolnost. Naime, upravna tijela u županijama ujedno su i drugostupanjska tijela u postupcima utvrđivanja i naplate prihoda koje gradovi i općine naplaćuju u različitim područjima svoje nadležnosti, od kojih posebno valja istaknuti poslove u okviru vrlo širokog područja rada objedinjenog u pojmu komunalnog gospodarstva.

Stupanjem na snagu Zakona o komunalnom gospodarstvu dana 4. kolovoza 2018. došlo je do uistinu tektonske promjene u radu lokalne samouprave, a ta se promjena odražava kroz činjenicu da se na postupke utvrđivanja i naplate komunalne naknade, kao i komunalnog doprinosa primjenjuju upravo OPZ. Stoga je, uvažavajući okolnost kako su navedeni prihodi izrazito financijski izdašni za većinu gradova i općina, od iznimne je važnosti uspostaviti pravnu sigurnost u odnosu na sva dvojbena pitanja koja proizlaze u kontekstu primjene ZUP-a i OPZ-a u navedenom smislu. Ujednačavanje prakse drugostupanjskih tijela svakako bi doprinijelo tome cilju.

Predavanje o važnosti uspostavljanja pravne sigurnosti u odnosu na sva dvojbena pitanja koja proizlaze u kontekstu primjene ZUP-a i OPZ-a pratite iz udobnosti vlastitog stana ili ureda na besplatnoj online Konferenciji za županije 22. rujna 2020. Požurite s prijavama jer su otvorene još samo tri dana na poveznici: https://lc-panorama.com/prijava/