Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Zagreb Invest 2019

Zagreb Invest 2019

Ne propustite ZAGREB INVEST, jednodnevni međunarodni skup koncipiran kao mjesto susreta investitora, industrije, trgovine i financijskog sektora. Konferencija će kroz predavanja, panele i analize od strane važnih poslovnih dionika, kao i kroz individualne B2B sastanke, omogućiti neposredan kontakt tvrtki i investitora, kao i uvid u ulagačke trendove na svjetskom i domaćem tržištu.


VRIJEME, MJESTO
15. travnja 2019. (ponedjeljak), Zagreb (Hrvatska)
Hotel Westin, (Kršnjavoga 1,10000 Zagreb)

CILJEVI KONFERENCIJE
Osnovni cilj ove velike ulagačke konferencije je predstavljanje investicijskog potencijala u Republici Hrvatskoj. Konferencija služi kao nova, moderna komunikacijska platforma za uspostavu intenzivnije među-sektorske suradnje, kao i u cilju poboljšanja protoka informacija između različitih dionika. Konferencija će stvoriti pretpostavke za pokretanje mnogobrojnih investicijskih projekata u različitim prioritetnim područjima (industrija, poljoprivreda, energetika, turizam, itd.).

GLAVNE TEME
Na konferenciji će se obraditi aktualni podaci o tržišnim kretanjima i trendovima u području direktnih stranih ulaganja (FDI). Glavne teme uključuju analize postojeće svjetske i domaće ulagačke klime, rezultate istraživanja investicijskog potencijala domaćeg tržišta, primjere najboljih praksi, pregled iskustva i dojmova stranih ulagača, kao i predstavljanje konkretnih interesa mnogobrojnih ulagača. Također, predviđena je obrada teme ulaganja u R&D sektor i u primjenu inovacija, upoznavanja s mogućnostima korištenja EU potpora za investicije te poticanja investicija u poboljšanju poslovne i proizvodne klime, posebice u ruralnim područjima.

SUDIONICI
Tvrtke, ulagači, konzultanti, banke, lokalna samouprava, državne institucije, instituti, agencije, akademska zajednica, mediji itd.

KINESKI ULAGAČI DOLAZE IZ DUBROVNIKA
Na konferenciji se organiziraju B2B susreti, predstavljaju se i domaći projekti koji traže investitore, a sudjelovati će i preko 30 predstavnika stranih ulagača. Biti će prisutan dio kineske delegacije koji sudjeluje na sumitu 16+1, koji se 12.04. održava u Dubrovniku. Nesumnjivo je kako Hrvatska stranim investitorima predstavlja zanimljivu ulagačku destinaciju, vrlo dobrih uvjeta i geostrateškog položaja. Međutim, cjelokupni ulagački potencijal do sada nije bio u potpunosti iskorišten, što privlači sve veći interes ulagača

KLJUČNE PORUKE GLAVNIH PROTAGONISTA

MLADEN VEDRIŠ, PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Glavni uvodničar će predstaviti analizu ulagačkog okruženja i ističe kako je Hrvatska sama odgovorna za ostvarenu razinu privlačenja investicija, naglašavajući pritom veliku dozu optimizma oko toga treba li Hrvatska istaknuti sve svoje potencijale i ulagačke prednosti. Vedriš ovaj poslovni događaj najavljuje kao konferenciju investicijskog ohrabrenja, budući da je potrebno stvoriti  dinamičku ulagačku platformu koja treba mnogobrojnim stranim i domaćim dionicima otvoriti mogućnosti za predstavljanje konkretnih ulagačkih projekata. S druge strane, potrebno je raspraviti dodatne mogućnosti za promjenu investicijskog okruženja, uz napomenu kako se „investicije ne događaju, nego se stvaraju“u organiziranom i profesionalnom okruženju. 

VEDRANA JELUŠIĆ KAŠIĆ, DELOITTE

Partnerica u Deloitte-u koja moderira jednu od panel rasprava ističe kako su važna ulaganja iz privatnog, ali i iz javnog sektora. Najava ozbiljnijih investicija u vodnom i komunalnom gospodarstvu je vrlo ohrabrujuća. Potrebno je mobilizirati sve potencijale i potaknuti zainteresirane subjekte za ulaganja, pri čemu je usklađivanje zakonodavstva i prostornog planiranja jedan od institucionalnih prioriteta. Neosporno je kako će neki sektori, poput turizma ili IT industrije biti predvodnici ulagačkog interesa, ali značajna ulaganja su moguća i u energetici, prehrambenoj, drvnoj ili tekstilnoj industriji, koje su već sada važan generator zapošljavanja i izvoza.

GORAN MILIĆ, UREDNIK I TV VODITELJ

Poznati TV voditelj i urednik posjeduje veliko međunarodno iskustvo i komentirat će prezentacije i rasprave na konferenciji te u konačnici iznijeti preporuke i objektivno procijeniti ulagački imidž i mogućnosti Hrvatske. Milić smatra kako je Hrvatska ostvarila znatan napredak u poboljšanju kvalitete života svojih građana, jer se unaprijedilo mnoga područja i drži kako su do sada već ostvarene respektabilne investicije s realnom mogućnošću privlačenja interesa ključnih globalnih kompanija. Ulazak u EU je svakako najveća prilika, jer može dodatno utjecati na poboljšanje investicijske klime. U medijskom prostoru često prevladavaju negativno intonirani tonovi i loša atmosfera, što treba promijeniti isticanjem uspješnih primjera različitih ulagača, a pozitivnih iskustva ne nedostaje.

ZAGREB INVEST će okupiti niz sudionika iz domaćeg poslovnog, institucionalnog i akademskog okruženja uz prisustvo inozemnih predstavnika iz Kine, Italije, Njemačke, Finske, Egipta, Afganistana, Danske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Makedonije itd. 

Konferencija također predstavlja dosadašnja iskustva stranih ulagača u širokom rasponu ulaganja od start upova do projekata od nekoliko stotina milijuna eura. Istovremeno, stranim ulagačima se kroz program prezentiraju konkretni projekti iz područja industrijskih zona, turizma, kulture, hotelijerstva, prerade drva, obnovljivih izvora energije i nekretnina.

PRIJAVITE SE: ovdje