Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Uskoro predstavljanje Vodiča za dobro upravljanje u javnom i neprofitnom sektoru

Uskoro predstavljanje Vodiča za dobro upravljanje u javnom i neprofitnom sektoru

Centar za razvoj javnog i neprofitnog sektora "Tim4Pin" uz podršku Hrvatske zajednice županija izdao je Vodič za dobro upravljanje u javnom i neprofitnom sektoru.

Riječ je o jedinstvenoj publikaciji koja na drugačiji i vrlo praktičan način opisuje financijsko upravljanje i sustav unutarnjih kontrola u praksi. Cilj publikacije je sažeto približiti svim čelnicima upravljačima i zakonskim zastupnicima u neprofitnim organizacijama koncept koji se dobrim financijskim upravljanjem i sustavom unutarnjih kontrola uvodi, te značenje i svrhu njihovog uspostavljanja. Odgovornost za zakonito, namjensko i učinkovito korištenje sredstava je na čelnicima i zakonskim zastupnicima, a uspostavljanje dobrog sustava financijskog upravljanja im omogućava da se zaštite i prihvate svoju upravljačku odgovornost kao priliku, a ne opasnost. Autorice Priručnika su Danijela Stepić, Ivana Jakir-Bajo i Ivana Maletić.

"S ciljem da se svakodnevnim poslovima i odlukama, koje čelnici u proračunskom sustavu i zakonski zastupnici u neprofitnom sektoru donose, ukažu na ulogu financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola, a u ovoj publikaciji taj sustav opisuje se pomoću primjene u osnovnim procesima: planiranje, izvršavanje, računovodstvo i izvještavanje. U svakom od procesa ukazuje se na ono što je najvažnije za čelnike i zakonodavne zastupnike, kako dobro i na zakonit način organizirati i provesti te procese u praksi", istaknuto je u predgovoru knjige.

Uz procese, za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunske korisnike naglašava se i uloga i značaj riznice za dobro financijsko upravljanje i sustav unutarnjih kontrola budući da poslovanje kroz sustav riznice u pravilu znači efikasniju kontrolu i racionalnije upravljanje prihodima i rashodima.

Ovo je publikacija koja će pomoći svim čelnicima i zakonskim zastupnicima, ali i svim zaposlenicima, u lakšem razumijevanju financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola i u sagledavanju svih obveza koje kao čelnici i zakonski zastupnici po propisanom zakonodavnom okviru imaju. 

Dodatne detalje potražite na linku