Novosti / Hrvatska zajednica županija

 • Protokol je dio komuniciranja s javnošću
 • Protokol je dio komuniciranja s javnošću
 • Protokol je dio komuniciranja s javnošću
 • Protokol je dio komuniciranja s javnošću
 • Protokol je dio komuniciranja s javnošću
 • Protokol je dio komuniciranja s javnošću
 • Protokol je dio komuniciranja s javnošću
 • Protokol je dio komuniciranja s javnošću
 • Protokol je dio komuniciranja s javnošću
 • Protokol je dio komuniciranja s javnošću
 • Protokol je dio komuniciranja s javnošću
 • Protokol je dio komuniciranja s javnošću
 • Protokol je dio komuniciranja s javnošću
 • Protokol je dio komuniciranja s javnošću

Protokol je dio komuniciranja s javnošću

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održana je sedma po redu Škola protokola koja je okupila više od 70 polaznika. Jednodnevna edukacija osmišljena je za ljude koji se bave poslovima protokola, posebice u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, a vodile su ju Senka Bilać, pročelnica Ureda župana Šibensko-kninske županije i Ermina Duraj, voditeljica Kabineta župana – Službe za odnose s javnošću i protokol Primorsko-goranske županije.

Uvodno se polaznicima obratio prorektor Sveučilišta u Rijeci Alen Ružić: „Sve što mi činimo ne bi imalo utjecaj na zajednicu da nema vas koji se bavite odnosima s javnošću i protokolom. Struka kojom se bavite neizmjerno je značajna za naš posao i zbog toga mi je drago što se ova edukacija održava upravo na našem Fakultetu.

„Koliko je protokol važan u međunarodnim istupima i protokolarnim prigodama prepoznali su još u diplomaciji Dubrovačke Republike kada su 1676. godine upravo u te svrhe angažirali visokog državnog službenika“, istaknula je na samom početku edukacije Senka Bilać, koja se odnosima s javnošću i protokolom u Šibensko-kninskoj županiji bavi gotovo dva desetljeća. „Službenici za protokol i odnose s javnošću zajedno planiraju, usklađuju i razmjenjuju protokolarne programe zbog toga što su ta dva poziva komplementarna i jedan bez drugog ne idu“, nastavila je Bilać.

Mnoga pitanja iz diplomatskog protokola nisu uređena međunarodnim ugovorima pa se rješavaju temeljem međunarodnog običajnog prava, općeprihvaćene prakse, domaćim zakonodavstvom te ustaljenim tradicijama i običajima država. Neka pravila, prije nekog zajedničkog događaja, potrebno je međusobno dogovoriti posredstvom protokola.

„Protokol je dogovor i komunikacija, protokol je prijateljstvo. Kada dolazite u goste, morate se pripremiti. Morate upoznati kulturu domaćina, njihove običaje, način na koji se odijevaju, hranu koju jedu. Upravo iz tih razloga nastao je diplomatski protoko“l, rekla je Ermina Duraj.

Polaznici su kroz praktični dio edukacije saznali kako koristiti pismenu i usmenu korespondenciju, kako se poslovno i protokolarno odjenuti, protokolarni red prvenstva te druge važne korake u komunikaciji.

 Sljedeća postaja Škole protokola je Šibensko-kninska županija.