Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Politička participacija žena stagnira usprkos zakonskim rješenjima

Politička participacija žena stagnira usprkos zakonskim rješenjima

„Danas se žene svakodnevno suočavaju s temeljnim problemima rodne nejednakosti  i seksizma, unutarstranački izborni proces često je demokratski deficitaran“ smatra zamjenica župana Karlovačke županije dr. sc. Vesna Hajsan - Dolinar. Žene se suočavaju s većim preprekama i očekivanjima od muškaraca, a postoje i ograničenja u mentorskim programima i radionicama. Javlja se diskriminacija na temelju spola, što prema Zakonu o ravnopravnosti spolova označava svaku razliku, isključenje ili ograničenje učinjeno na osnovi spola kojemu je posljedica ili svrha ugrožavanje ili onemogućavanje priznanja, uživanja ili korištenja ljudskih prava i osnovnih sloboda u političkom ili drugom području na osnovi ravnopravnosti muškaraca i žena. Stranke liberalnog i socijaldemokratskog profila već desetljećima promiču žensku politiku, no ipak su žene na najvišim političkim pozicijama u društvu rijetkost, komentirala je Hajsan-Dolinar.

Na pitanje poboljšava li se pozicija žena u politici u odnosu na protekle godine, odgovorila je kako vezujući se za statistička istraživanja, posljednjih par godina politička participacija žena stagnira usprkos zakonskim rješenjima koja su imala za cilj unaprijediti broj žena koje sudjeluju u procesima odlučivanja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te da Hrvatska daleko zaostaje za europskim i globalnim trendovima glede ravnopravnosti i zastupljenosti žena u političkom životu.

Podzastupljenost žena na rukovodećim pozicijama utječe na politiku i društvo općenito i odražava loše upravljanje ljudskim potencijalima unutar društva odnosno ukazuje na društvenu i ekonomsku štetnost odluka tijela u kojima postoji značajan jedan spol. Snažna je vertikalna segregacija na tržištu rada odnosno prisutnost tzv. staklenog stropa za žene koje svoju karijeru žele graditi na višim rukovodećim pozicijama.

Savjet koji je dala mladim ženama zainteresiranima za politiku je: „Nakon pronalaska strasti potrebno ju je odlučiti slijediti korak po korak u izgrađenoj mreži podrške unutar i izvan tijela. Da bi uspjele, potrebno je biti uporan. Uz prihvaćanje kritike i prepreke, vjerovati u sebe i svoj rad, organizirati se, nastaviti učiti i razvijati svoje vještine radi ostvarenja dugoročnih zacrtanih ciljeva i svojih snova.“

Hrvatska zajednica županija pokrenula je Inicijativu za osnaživanje i okupljanje žena aktivnih u lokalnoj i regionalnoj politici, a ove godine radionica će se održati u četvrtak, 26. ožujka 2020. godine od 10 sati u Rabcu.

Voditelj radionice je Sandro Kraljević, , mag. psych. i pokretač inovativne platforme MIND LAB d.o.o. za poslovno savjetovanje, a na radionici će otkriti na koji način svaka žena može otkriti skrivenog vođu u sebi, u kojim poslovnim situacijama ženski leadership dolazi do svog punog potencijala te kako iskoristiti tajne ženskog leadershipa da bi se funkcioniranje tima dovelo na višu razinu teme su ovogodišnjeg okupljanja „Snaga ženskog leadershipa“, čiji će fokus biti na prednostima žena u vođenju ljudi, uspostavljanju ravnoteže između brige o poslu i brige o ljudima, emocionalnoj inteligenciji i ženskom leadershipu te kako od njih napraviti dobitnu kombinaciju.

Broj mjesta ograničen te Vas molimo da e-mailom (tajnistvo@hrvzz.hr) prijavite svoje sudjelovanje.