Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Održan webinar o pripremi projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije

Održan webinar o pripremi projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije

U organizaciji Hrvatske zajednice županija je u srijedu, 13. siječnja održan webinar o pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“. Naime, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je krajem prosinca objavilo navedeni poziv koji je dio Mehanizma za oporavak i otpornost, a svrha mu je pružiti podršku nositeljima projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije za pripremu projektno-tehničke dokumentacije kako bi se stvorila baza projekata spremnih za implementaciju u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost i Kohezijske politike u razdoblju od 2021. do 2027. godine. Ukupno raspoloživa bespovratna sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznose 160.000.000,00 kuna, a svaki projekt pojedinačno može biti u iznosu od 400.000,00 do 2.500.000,00 kuna. Od ukupne alokacije 40.000.000,00 kuna rezervirano je za projektne prijedloge s područja Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Varaždinske te Međimurske županije, 20.000.000,00 kuna rezervirano je za projektne prijedloge s područja Sisačko-moslavačke županije dok se preostali iznos od 100.000.000,00 kuna odnosi na sva ostala područja Republike Hrvatske.

Sudionici webinara imali su priliku informirati se o prihvatljivim prijaviteljima, troškovima i područjima intervencija. Slijedom toga, projekti koji će se financirati putem ovog poziva odnose se na: izgradnju novih energetski učinkovitih zgrada: za predškolsko obrazovanje i skrb djece, osnovno, sekundarno i tercijarno obrazovanje te strukovno obrazovanje, stambenu infrastrukturu, zdravstvenu infrastrukturu, ostalu socijalnu infrastrukturu koja doprinosi uključivanju u zajednicu; obnovu radi povećanja energetske učinkovitosti ili mjere energetske učinkovitosti za javne zgrade i javnu infrastrukturu, mjere za prilagodbu klimatskim promjenama te sprečavanje i upravljanje rizicima povezanima s klimom: požari, poplave, klizišta, oluje, suše, ostalo (uključujući podizanje svijesti, sustave civilne zaštite i upravljanja katastrofama, infrastrukture i ekosustavne pristupe); obnovu radi povećanja energetske učinkovitosti ili mjere energetske učinkovitosti za javne zgrade i javnu infrastrukturu; unaprjeđenje kakvoće zraka; zaštitu, obnovu i održivo korištenje područja mreže Natura 2000; sprečavanje rizika i upravljanje ne klimatskim prirodnim rizicima (npr. potresima) i rizicima povezanim s ljudskim aktivnostima (npr. tehnološke nezgode) uključujući podizanje svijesti, sustave civilne zaštite i upravljanja katastrofama, infrastrukture i ekosustavne pristupe; zaštitu prirode i biološke raznolikosti, očuvanje i obnovu ekosustava i povezanu zelenu infrastrukturu; zaštitu, razvoj i promicanje prirodne baštine izvan područja mreže Natura 2000; zelenu infrastrukturu u urbanim područjima; biciklističku infrastrukturu; sanaciju industrijskih lokacija. Webinar je okupio preko osamdeset sudionika, a organiziran je u suradnji s konzultantima iz tvrtke PricewaterhouseCoopers.