Novosti / Hrvatska zajednica županija

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

Ovim Zakonom se prenose pojedine odredbe Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike, Direktive Vijeća 91/271/EEZ o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda te Direktive 2007/60/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od o procjeni i upravljanju rizicima od poplava, koje po ocjeni Europske Komisije nisu bile pravilno prenesene u pravni poredak Republike Hrvatske odnosno ovim zakonom ispunjene su obveze iz sljedećih EU PILOTA: EU PILOT (Broj: 8440/16/ENVI) - Preuzimanje u pravni poredak Republike Hrvatske odredbi Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća  o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (Okvirna direktiva o vodama), EU PILOT (Broj: 7437/15/ENVI) - Prenošenje Direktive Vijeća 91/271/EEZ o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda u zakonodavstvo Republike Hrvatske i EU PILOT EUP(2016) 9000 - Prenošenje Direktive 2007/60/EZ o procjeni i upravljanju rizicima od poplava u hrvatsko zakonodavstvo.

Također, izvršeno je usklađenje s horizontalnim nacionalnim propisima koji su u međuvremenu stupili na snagu, a odnose se na postupke iz područja ovoga Zakona. Osim navedenog, ovim Zakonom se: detaljnije regulira pravni status vodnih građevina za proizvodnju električne energije, poboljšava se pravni okvir koji regulira izdavanje vodopravnih akata i postupak njihova izdavanja usklađuje s krovnim propisima, proširuju nadležnosti čelnika JLS i JP(R)S u pogledu donošenja općih akata čije donošenje je propisano Zakonom o vodama te se proširuje definicija javne odvodnje u pogledu gospodarenja otpadnim muljem.

Javnom savjetovanju možete pristupiti putem ove poveznice.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.9.2017.