Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Devet razvojnih projekata Vukovarsko-srijemske županije

Devet razvojnih projekata Vukovarsko-srijemske županije

Vukovarsko-srijemska županija je u lipnju 2018. godine donijela Razvojnu strategiju Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020. godine. U njoj su definirani ciljevi, prioriteti i mjere čijim ostvarenjem žele postići zadovoljavajuću razinu kvalitete života, postati mjesto ugodnog življenja i samim tim pokušat zaustaviti iseljavanje.

Razvojni projekti Vukovarske-srijemske županije:

1. Drvno-tehnološki centar Slavonski Hrast (DTC) - kroz projekt će se izgraditi građevina mješovite namjene i opremiti Drvno-tehnološki centar.

2. Agrotehnološki centar za skladištenje i doradu povrtlarskih i voćarskih kultura (ATC) - proizvođačima s područja županije omogućit će bolje uvjete poslovanja te služiti za obavljanje različitih aktivnosti.

3. Sustavi navodnjavanja Sopot-Vinkovci i Blato-Cerna - ukupna vrijednost projekata je 71 milijun kuna, a sredstva su osigurana iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

4. Istraživanje i eksploatacija geotermalnog potencijala - izrađena je Studija procjene geotermalnog potencijala na području općine Babina Greda koja je sastavni dio zahtjeva za istražni prostor.

5. Transportno logistički centar Vukovarsko-srijemske županije - 1. faza. Projektom se želi organizirati centar (hub) za područje šire regije u ovom dijelu Istočne Europe.


6. Auto park Lipovac – projektom se želi osigurati sigurnost u cestovnom prometu, smanjiti velike gužve na autocesti te osigurati sve potrebne usluge korisnicima. Također napravljena je studija predizvodljivosti u suradnji Općine Nijemci i Vukovarsko-srijemske županije. Potrebno je pronaći dodatna financijska sredstva kao i strateške partnere.

7. Regionalni centri kompententosti - trenutno je otvoren natječaj te će se s područja Vukovarsko-srijemske županije prijavit projekt “Regionalni centar kompetentnosti za (pod)sektor poljoprivreda2.”

8. Vrata spačvanskog bazena - projektom će se izgraditi i opremiti bioekološko edukacijski centar Virovi kojim se želi unaprijediti valorizacija prirodne baštine novim turističkim sadržajima.

9. Planira se nastavak provedbe Razvojnog sporazuma, odnosno prijavljivanje projekta koji će se financirati u okviru Razvojnog sporazuma: Zimovnik u Opatovcu, Radionička hala u Vinkovcima, Rekonstrukcija zidina, zgrade Žitnice, Podrumareve kuće i Franjevačkog samostana u Iloku te Izgradnja infrastrukturnog sustava u Poslovnoj zoni Zagrađe.

Pročitajte više na: https://www.vecernji.hr/vijesti/9-razvojnih-projekata-vukovarsko-srijemske-zupanije-1304028 - www.vecernji.hr