Novosti / Dobre EU priče

  • U Istru stiže 32 milijuna kuna iz EU fondova

U Istru stiže 32 milijuna kuna iz EU fondova

„Dobiti gotovo 32 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz EU fondova veliki je uspjeh i potvrda da imamo potrebne resurse, znanje i potencijal“, komentirao je istarski župan Valter Flego rezultate javnog poziva za dostavu „standard“ projektnih prijedloga u sklopu Programa INTERREG V-A ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. na području Istarske županije.

Kako je objasnio, na cijelom programskom području postojao je veliki interes korisnika za prijavu na ovaj javni poziv, što je rezultiralo primitkom ukupno 210 projektnih prijedloga. Od ukupno 50 odobrenih projekata u sklopu Programa, subjektima s područja Istre odobreno je njih 17, što iznosi visokih 36%. Naime, na javni poziv mogle su se prijaviti subjekti sa područja na Jadranu iz Hrvatske i Italije, odnosno subjekti iz 25 talijanskih pokrajina i 8 hrvatskih županija.

„Od navedenih 17 projekata, njih 11 odobreno je Istarskoj županiji, te razvojnim agencijama i ustanovama Istarske županije, dok su ostali subjekti: gradovi Labin, Buje i Poreč, Zračna luka Pula, Lučka uprava Rovinj, te Udruga „Kuća o batani”, rekao je župan Flego dodajući kako će Istarska županija za svoja 2 projekta dobiti 3,5 milijuna kuna, a njezine razvojne agencije i ustanove 13,5 milijuna kuna. Područja djelovanja projekata, nastavio je župan, odnose se na: Inovacije u plavoj ekonomiji; Sigurnost i zaštitu od prirodnih katastrofa; Prirodnu i kulturnu baštinu u funkciji turizma; Zaštitu biološke raznolikosti; Ekologiju mora i Pomorski promet.

Istarski se župan ukratko osvrnuo na dva županijska projekta.

Putem projekta „E-CITIJENS“, razvija sustav hitnih intervencija koji pored klasičnih kanala koristi i inovativne načine prijenosa informacija od strane građana prema centrima za uzbunjivanje i koordinaciju rada interventnih službi, a uključuje društvene mreže. Aktivnijim uključivanjem grupa građana utječe se na povećanje sigurnosti na području Jadranskog bazena. Putem projekta za Istarsku županiju, planirano je daljnje investiranje u opremu Vatrogasne zajednice Istarske županije s kojom je već ranije uspostavljena uspješna suradnja u EU projektima, a europskim su se sredstvima već financirala  izrada dokumentacije za izgradnju vatrogasnog broda za gašenje požara čime se stvaraju preduvjeti za postizanje smanjenja rizika od onečišćenja mora i prijavljivanje projektnog prijedloga za izgradnju vatrogasnog broda.

Putem projekta „SmArtFish“ omogućava se gospodarskim subjektima koji se bave malim ribolovom da u uvjetima primjene sadašnjih EU propisa mogu nastaviti obavljati svoju djelatnost (ima ih sve manje i sve teže opstaju na tržištu), a uz istovremenu zaštitu ribljeg fonda. U Istarskoj županiji će se zajedno sa ostalim projektnim partnerima i znanstveno-istraživačkim institucijama održavati edukacije o zaštiti i primjerni ribolovnih alata i načinu izvođenja ribolova; plasiranju ribe na tržište na pravilan način te prezentacije javnosti putem strukovnih manifestacija.

„Posebno mi je drago što su subjekti iz Istre, točnije Istarska regionalna energetska agencija - IRENA i Zračna luka Pula, vodeći partneri u dva projekta“, naglasio je istarski župan.