Najave / 37. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe

37. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe

Sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe održat će se Strasbourgu u Francuskoj od 29. do 31. listopada 2019.

Teme 37. zasjedanja Kongresa usmjerene su na pametne gradove i cyber-sigurnost, radne uvjete lokalnih izabranih predstavnika, pravednu raspodjelu poreza u prekograničnim područjima, uporabu jezika od strane lokalnih i regionalnih vlasti te zaštitu interno raseljenih osoba.

Kao dio svojih aktivnosti praćenja Kongres će razmotriti usvajanje dva izvještaja o lokalnoj i regionalnoj demokratiji u Ruskoj Federaciji i Bosni i Hercegovini, kao i izvješće o promatranju lokalnih izbora u Turskoj (31. ožujka 2019.), uključujući ponovljene izbore za gradonačelnika u Istanbulu 23. lipnja 2019. godine.

Pozvani gosti su Ivan Malenica, ministar državne uprave Republike Hrvatske, i Carolina Darias San Sebastian, vijećnica Vlade Kanarskih otoka, Španjolska, koji će govoriti o ulozi regija u provedbi ciljeva održivog razvoja Agende 2030.

Pored toga, u sklopu institucionalnog dijaloga, glavna tajnica Vijeća Europe Marija Pejčinović Burić, predsjednica Parlamentarne skupštine Liliane Maury-Pasquier, kao i francuska ministrica teritorijalne kohezije Jacqueline Gourault, u ime Odbora ministara obratit će se članovima Kongresa.

Posebnom svečanošću obilježit će se i 70. obljetnica Vijeća Europe.

Hrvatska delegacija u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe broji pet članova, a to su: Goran Pauk (župan Šibensko-kninske županije), Vesna Hajsan-Dolinar (zamjenica župana Karlovačke županije), Antonija Jozić (gradonačelnica grada Pleternice), Ivan Hanžek (gradonačelnik grada Zaboka) i Mirko Mališ (načelnik općine Čačinci).

Program zasjedanja nalazi se na LINKU.