Međunarodna suradnja / CEMR

Vijeće europskih općina i regija CEMR najveća je organizacija lokalnih i regionalnih vlasti u Europi, a njezino članstvo čini preko 50 nacionalnih asocijacija gradova, općina i regija iz 37 zemalja. Te organizacije zajedno predstavljaju oko 100.000 lokalnih i regionalnih vlasti.

Vijeće europskih općina i regija osnovano je u Ženevi 1951. godine na inicijativu nekoliko europskih gradonačelnika, a kasnije se organizacija usmjerila i prema regijama i postala Vijeće europskih općina i gradova.

Vijeće promiče ujedinjenje Europe, zasnovano na lokalnoj i regionalnoj samoupravi i demokraciji. Kako bi ostvarilo ciljeve, Vijeće nastoji oblikovati budućnost Europe jačanjem lokalnih i regionalnih samouprava i njihovog doprinosa europskom pravu i politici.

CEMR se sastoji od dvaju tijela, Političkog odbora i Izvršnog ureda. Kao glavni organ Vijeća, Politički odbor sastaje se dva puta godišnje. Odbor se temelji na nacionalnoj zastupljenosti, a članovi se biraju na trogodišnji mandat.

Hrvatska zajednica županija primljena je u Vijeće europskih općina i regija na konferenciji održanoj 8. i 9. studenoga 2008. godine u Parizu.

PREDSTAVNICI U POLITIČKOM ODBORU CEMR-A

Članovi:

1. GORAN PAUK, župan Šibensko-kninske županije,

2. IVO ŽINIĆ, župan Sisačko-moslavačke županije,

3. ANA MARIJA PETIN, predsjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije.

Zamjenici:

1. JOSIP ŠAFAR, zamjenik župana Karlovačke županije,

2. MARINA MEDARIĆ, zamjenica župana Primorsko-goranske županije,

3. SANJIN RUKAVINA, zamjenik župana Ličko-senjske županije.